IICT  

Santalaceae

Osyris(23), Thesium(27).

Membro de: Herbário  

Resultados ( 50 encontrados )

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads
Thesium inhambanense, 1935
Sousa, A.F.G.
27 3
Thesium davidsoniae, 1982
Brenan, J.P.M.
34 3
Thesium fanshawei, 1960
Fanshawe, D.B.
16 1
Thesium pygmaeum, 1966
Simon, B.K.
20 1
Thesium singulare, 1965
Robinson, E.A.
28 1
Osyris lanceolata, 1937
Exell, A.W., Mendonça, F.A.
22 5
Osyris lanceolata, 1937
Exell, A.W., Mendonça, F.A.
25 1
Osyris lanceolata, 1937
Gossweiler, J.
15 1
Osyris lanceolata, 1937
Gossweiler, J.
19 2
Osyris lanceolata, 1937
Gossweiler, J.
17  
Osyris lanceolata, 1970
Henriques, C.
14  
Osyris compressa, 1973
Raimundo, A.F., Matos, G.C.
17  
Osyris compressa, 1966
Menezes, O.J.A.
16  
Osyris compressa, 1961
Correia, R.
15  
Osyris compressa, 1965
Henriques, C.
17 1
Osyris compressa, 1964
Menezes, O.J.A.
13 1
Osyris compressa, 1937
Exell, A.W., Mendonça, F.A.
15 1
Osyris compressa
Antunes vel Dekindt,
14  
Osyris compressa, 1956
Torre, A.R.
13  
Osyris compressa, 1956
Torre, A.R.
14  
Osyris compressa, 1955
Mendes, E.J.
13  
Osyris compressa, 1955
Mendes, E.J.
15  
Osyris compressa, 1955
Mendes, E.J.
14 1
Osyris compressa, 1941
Gossweiler, J.
21 1
Osyris compressa, 1961
Santos, R.M.
14 1
Osyris compressa, 1959
Santos, R.M.
14  
Osyris compressa, 1961
Correia, R.
18 1
Osyris compressa, 1966
Santos, R.M.
13  
Thesium atrum, 1937
Exell, A.W., Mendonça, F.A.
15  
Thesium atrum, 1906 16  
Thesium angolense, 1968
Teixeira, J.M.L.B., et al.,
20 2
Thesium cinereum, 1966
Monteiro, R.F.R., Murta, F.
30 3
Thesium leucanthum, 1965
Monteiro, R.F.R., Murta, F.
14  
Thesium lopollense, 1957
Teixeira, J.M.L.B.
19 3
Thesium subaphyllum, 1966
Silva, M.
15  
Thesium rectangulum, 1961
Santos, R.M.
15  
Thesium angolense, 1963
Barbosa, L.A.G.
40 1
Thesium fastigiatum, 1965
Correia, R.
15 1
Thesium fastigiatum, 1965
Henriques, C.
18  
Thesium unyikense, 1966
Santos, R.M.
15  
Thesium lopollense, 1955
Mendes, E.J.
27 2
Thesium subaphyllum, 1937
Gossweiler, J.
18 2
Thesium subaphyllum, 1937
Exell, A.W., Mendonça, F.A.
16  
Thesium fuscum, 1906 15  
Thesium fuscum, 1937
Exell, A.W., Mendonça, F.A.
17 1
Thesium strigulosum, 1903
Almeida, J.J.
12  
Thesium stuhlmannii, 1906
Gossweiler, J.
14  
Thesium stuhlmannii, 1906
Gossweiler, J.
46  
Thesium triste, 1906 20  
Thesium triste, 1905 13