IICT  

Annonaceae

Afroguatteria(3), Annickia(22), Annona(119), Anonidium(15), Artabotrys(87), Asteranthe(1), Cananga(3), Cleistochlamys(22), Cleistopholis(6), Dielsiothamnus(2), Enneastemon(1), Exellia(12), Friesodielsia(13), Greenwayodendron(43), Hexalobus(68), Isolona(25), Letestudoxa(8), Lettowianthus(1), Mischogyne(26), Monanthotaxis(80), Monodora(74), Neostenanthera(5), Ophrypetalum(1), Pachypodanthium(1), Piptostigma(14), Polyalthia(6), Polyceratocarpus(8), Popowia(14), Pseudartabotrys(1), Stenanthera(1), Uvaria(69), Uvariastrum(3), Uvariodendron(1), Xylopia(233).

Membro de: Herbário  

Resultados ( 988 encontrados )

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Página 1 de 20

Páginas:    1 2 3 4 5  seguinte › última »

  Abstract Views File Downloads
Afroguatteria globosa, 1959
M.E.F.A.,
147 51
Afroguatteria globosa, 1959
M.E.F.A.,
109 18
Afroguatteria globosa, 1959
M.E.F.A.,
114 23
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
87 19
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
80 16
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
86 12
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
57 9
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
73 15
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
73 32
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
64 7
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
77 10
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
68 10
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
69 12
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
66 9
Anonidium mannii var. brieyi, 1916
Gossweiler, J.
68 9
Artabotrys gossweileri, 1916
Gossweiler, J.
69 11
Artabotrys gossweileri, 1916
Gossweiler, J.
74 15
Artabotrys gossweileri, 1916
Gossweiler, J.
78 15
Cleistopholis patens
Gossweiler, J.
258 33
Cleistopholis patens
Gossweiler, J.
72 11
Cleistopholis patens
Gossweiler, J.
80 18
Cleistopholis patens
Gossweiler, J.
102 13
Annickia chlorantha, 1916
Gossweiler, J.
81 12
Annickia chlorantha, 1916
Gossweiler, J.
90 18
Annickia chlorantha, 1916
Gossweiler, J.
73 9
Annickia chlorantha, 1916
Gossweiler, J.
168 17
Annickia pilosa
Gossweiler, J.
72 18
Annickia pilosa
Gossweiler, J.
67 10
Annickia pilosa
Gossweiler, J.
66 7
Annickia pilosa
Gossweiler, J.
64 15
Annickia pilosa
Gossweiler, J.
68 12
Exellia scamnopetala, 1916
Gossweiler, J.
67 15
Exellia scamnopetala
Gossweiler, J.
86 20
Exellia scamnopetala, 1916
Gossweiler, J.
73 13
Hexalobus crispiflorus, 1917
Gossweiler, J.
75 13
Hexalobus crispiflorus, 1917
Gossweiler, J.
82 17
Hexalobus crispiflorus, 1917
Gossweiler, J.
86 11
Hexalobus crispiflorus, 1917
Gossweiler, J.
82 12
Hexalobus crispiflorus, 1917
Gossweiler, J.
76 17
Isolona pilosa, 1917
Gossweiler, J.
84 12
Isolona pilosa, 1917
Gossweiler, J.
71 14
Isolona pilosa, 1917
Gossweiler, J.
68 9
Isolona pilosa, 1917
Gossweiler, J.
63 14
Isolona pilosa, 1916
Gossweiler, J.
64 9
Isolona pilosa, 1916
Gossweiler, J.
63 8
Isolona pilosa, 1916
Gossweiler, J.
64 12
Letestudoxa bella, 1917
Gossweiler, J.
228 11
Letestudoxa bella, 1917
Gossweiler, J.
75 17
Letestudoxa bella, 1917
Gossweiler, J.
68 10
Letestudoxa bella, 1917
Gossweiler, J.
71 9

Página 1 de 20

Páginas:    1 2 3 4 5  seguinte › última »